آیا می دانید؟
 

- آیا میدانیدباکاهش یک دقیقه دوش گرفتن 680 لیترمصرف آب درماه کاهش می یابد.

 

- آیا میدانید با بستن آب هنگام مسواک زدن ووضو گرفتن 120لیتر آب درماه ذخیره می شود.


- آیا میدانید آب خاکستری 50 تا 80 درصد فاضلاب شهری راتشکیل می دهد.

 

- آیا میدانیداستفاده از ماشین لباسشویی وظرفشویی باظرفیت کامل می تواند 4450 لیتر در ماه در مصرف آب صرفه جویی کرد.

 

- آیا میدانید 70درصد آب مصرفی جهان به آبیاری مزارع کشاورزی اختصاص داده شده است.

 

- آیا میدانید با کشت گلخانه ای مصرف آب 10برابر کمتر وبرداشت محصول 15برابر بیشتر می شود.

 

         
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 531 بازدیدهای امروز: 2
   در ساعت  3:09:11 PM
1397/5/23
 :آخرین تاریخ بروز رسانی