اطلاعات مكاني چیست؟
مجموعه اي از سخت افزار ، نرم افزار و نيروي متخصص جهت اخذ، ذخيره سازي، بازيابي، تجزيه و تحليل داده هاي مکاني و توصيفي به منظور مدلسازی دنیای واقعی و ارائه اطلاعات مرتبط همچنین اطلاعات خروجي از اطلاعات مکانی در پروسه تصميم گيري و توليد دانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
فعاليتهاي انجام گرفته بخش اطلاعات مکانی به شرح زیر ارائه می گردد :
بخش اول (آموزش ) موارد زیر به اجرا در آمد:
1 - عقد قرار داد با کارشناس خبره به عنوان مشاور جهت کمک به مسوولین و کارشناسان واحد و ارائه مشاوره های گوناگون و به صورت معمول یک روز در هفته

2- برگزاری دوره یک روزه آموزشی جهت مدیران و مسوولین ادارات استان و شهرستانها در مرکز آموزش عالی آب و برق

3- ارائه آموزشهای لازم کار با برنامهGIS به رابطین و کارشناسان شهرستان به صورت نفر به نفر و چهره به چهره به بیش از 19 شهرستان (با عزیمت کارشناسGIS به شهرستان یا مراجعه کارشناس رابط شهرستان به استان) و پیگیری شروع کار

بخش دوم ،(ارتباط، تعامل و هماهنگی ) نیز موارد زیر قابل ذکرند
1- پیگیری و اخذ اطلاعاتی از استانداری که تعدادی از روستاها(حدود 300 روستا ) را نقشه برداری و بلوکهای روستایی را در برنامه GIS پیدا کرده بودند و بررسی و اصلاح نقشه های بیش از 200 روستا

2- برگزاری دو جلسه با رییس و کارشناسان اداره مطالعات و ارائه دستور العمل های لازم و نیز اخذ تعدادی از نقشه های شبکه ها و خطوط انتقال آب روستاها( UTM شده یا نشده )

3- ارائه ژئودیتابیس و دستورالعملهای تهیه نقشه های GIS مطالعاتی به اداره مطالعات

4- مکاتبه با بنیاد مسکن استان و پیگیری دریافت نقشه های طرح هادی روستاهای (فایلهای GIS ) کل شهرستانهای استان که تا کنون اقدام و آماده نموده بودند(این تعامل و همکاری همچنان ادامه دارد و جهت دریافت نقشه هایی که در آینده در دست اقدام دارند، مراجعه خواهد شد)

5- هماهنگی با ادارات آمار و فنی آوری اطلاعات و پشتیبانی و پیگیری خرید سخت افزار و نصب نرم افزار روی سیستم تعدادی از شهرستانها.

برنامه های در دست اجرا
* خرید و استقرار سیستم توزیع اطلاعات مکانی تحت شبکه اینترانت داخلی شرکت (WebGis )

* ایجاد دسترسی های کارشناسان و مدیران به لایه های مکانی پروژه ها با توجه به نیازمندیهای اعلام شده

* تعریف سرویسهای بین برنامه بر روی سرور به منظور تسهیل انتقال اطلاعات بین برنامه ای نظیر نرم افزار مشترکین، انرژی ، آب بدون درآمد ، بودجه، طرح جامع، سپتا، سامانه 1523 و ...

* نیازسنجی گزارش ها و تحلیلهای مورد نیاز ادارات و معاونتها در سیستم GIS

* تکمیل 100 درصدی لایه خطوط انتقال کل استان

* تکمیل لایه شبکه داخلی 300 روستای پرجمعیت تحت پوشش شرکت

* بارگزاری 100 درصدی لایه تاسیسات بر روی سرور

* هدایت و مدیریت جمع آوری اطلاعات مکانی شهرستانها با ادامه پروسه آموزش و اقدام کارشناسان شهرستان

* تصحیح فرآیند و فرمهای ایزو مرتبط با ادارات مختلف به منظور جانمایی وظایف جدیدشان در حوضه Gis

* همکاری با معاونت مهندسی و توسعه در مستند کردن فعالیتها ،نقشه های ازبیلت و مطالعاتی در ژئودیتابیس Gis

* پیشنهاد تنظیم قرارداد مشاوره نظارت عالی در معاونت طرح و توسعه جهت آموزش و نظارت بر استانداردها وتحویل نقشه های ازبیلت و مطالعاتی در محیط GIS

* آمادگی زیرساخت لایه حوادث به منظور ورود اطلاعات مربوطه و تحلیلهای کاربردی توسط کارشناسان محترم اداره نگهداری با توجه به تعهد عدم تایید صورت وضعیتهای بدون UTM

نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : آقای مهندس احمدرضا رضازاده شیرازی   رئیس اداره اطلاعات مکانی   تلفن تماس : 32290416-071  آخرین به روز رسانی اطلاعات : 1396/04/20

کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 4023 بازدیدهای امروز: 1
   در ساعت  12:30:30 PM
1398/1/21
 :آخرین تاریخ بروز رسانی