گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس :

گروه تحقيقات ، گروهی است که به عنوان واحد اجرائی تحقیقات زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت، انجام وظیفه می نماید.

گروه تحقيقات شرکت  وظايف زير را برعهده دارد:

       1- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها وخط‌مشی‌های تحقیقات صنعت آب وفاضلاب در شرکت، در چهار چوب مصوبات شورای عالی تحقیقات.

2-       ارتباط وهماهنگی با گروه تحقیقات وفن آوری معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.

3-         تهيه گزارش عملكرد ساليانه تحقيقات شركت آب و فاضلاب روستایی فارس .

4-         نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت وتدوین اولویتهای تحقیقاتی ساليانه.

5-        شناسایی وبکارگیری ظرفیت های علمی موجود در استان.

6-         اشاعه فرهنگ تحقیقات درشركت .

7-         معرفی وترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی .

8-         نشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکت.

9-         پیشنهاد ناظرین اجرائی و فنی پروژه های تحقیقاتی مصوب به کمیته تحقیقات شرکت  .

10-       تعیین صلاحیت واحدهای ارائه دهنده خدمات پژوهشی.

11-       بررسي گزارشات مرحله اي پروژه هاي تحقيقاتي.

12-       تعیین داوران پروژه های پیشنهادی

13-       نگهداری کلیه دستور العمل ها ، مدارک صورتجلسات ، سوابق ، ومکاتبات کمیته تحقیقات شرکت.

14-       نگهداری کلیه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه های تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافته.

15-       انجام هماهنگی های لازم  جهت برگزاری به موقع و مناسب جلسات کمیته تحقیقات شرکت .

16-       پیگیری اجرای مصوبات کمیته تحقیقات شرکت .

17-       تشکیل بانک اطلاعات و ارائه در پایگاه اینترنتی.

 

  کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس :

اعضای كميته تحقيقات شرکت عبارتند از:

1-   مدیر عامل شرکت ( رئیس کمیته).

2-   معاون نظارت بر بهره برداری شرکت.

3-   معاون طرح و توسعه شرکت

4-   مدیر گروه تحقیقات (دبیر کمیته).

5-   نماینده شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس .

     6-  دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز.

 جلسات کمیته تحقیقات استان حداقل هر ماه یک مرتبه به دعوت رئیس کمیته تشکیل و با حضور رئیس وحداقل نیمی از اعضاء تشکیل میگردد.

وظايف كميته تحقيقات شرکت  به شرح زير است:


1-    
تصويب  سیاست ها و خط مشی های تحقیقات شرکت در چهار چوب مصوبات شورای عالی تحقیقات.

2-    بررسي وتصويب عناوين اولويت هاي تحقيقاتي.

3-     بررسی وتصویب  پروژه های تحقيقاتي  ارایه شده به کمیته .

4-     تعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه های تحقیقاتی مصوب .

5-     تصویب گزارش های  نهایی پروژه های تحقیقاتی .

6-     تاييد مراجع اجرايي پروژه هاي تحقيقاتي 

 

IcT@abfar-fars.ir:پست الکترونیک نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : سرکار خانم درویش زاده تلفن تماس : 32290370-071
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 6021 بازدیدهای امروز: 4
   در ساعت  1:40:51 PM
1397/10/8
 :آخرین تاریخ بروز رسانی