نام و نام خانوادگي

 سمت

 شماره تماس

 نمابر

 پست الكترونيك

 آدرس پستی

موضوع پاسخگویی

     علي بوستاني

رئیس هیئت مدیره و مدير عامل

 32290410 - 071     

071-32290226

modiramel(at)abfar-fars.ir 

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر مدیرعامل 

پاسخگو در موارد کلان شرکت 

سید محسن موسوی اصل

قائم مقام

071-32290364


32289019- 071

ghaemmagham(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر قائم مقام 

پاسخگو در موارد مرتبط با امور حقوقی

 عزیز کوهپیما

  معاون طرح و توسعه

 32275615 -071

 071-32290364

Tarhvatoseeh(at)abfar- fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه6 دفتر معاونت مهندسی وتوسعه 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به پروژه های عمرانی 

رضا اسدي

 معاون نظارت بر بهره برداري

 32275618 -071

------

 bahre(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه5 دفتر نظارت بربهره برداری 

 پاسخگو در کلیه موارد مربوط به پروژه های نگهداری وامورمشترکین

اکبر رستمی

رئیس شورای عالی نظارت

32275619 -071

------

  nadaf@abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر شورای عالی نظارت 

پاسخگو در موارد مرتبط با نظارت عالی پروژه ها

علي نقي دهقاني

 مدیر برنامه ريزي

 32289021 - 071

 

32289019- 071

 barnamehrizi(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر مدیر برنامه ریزی 

پاسخگو در موارد مرتبط با آمار و اطلاعات و فن آوری اطلاعات و روابط عمومی

  كرم ا... ايرجي

  معاون پشتيباني و منابع انساني

32275605 - 071  

071-32275605 

mpe(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه2 دفتر معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به مالی و ذیحسابی منابع انسانی و پشتیبانی و خدمات اداری 

یوسف تیموری

 رئیس اداره منابع انساني و تحول اداري

  32290369 - 071


32289019- 071

  edari(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه1 دفتر مدیر منابع انسانی 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به منابع انسانی

مهرداد فرهاد پور

 مدیر حوزه مدیر عامل

 32289021 - 071

 

32289019- 071

  -

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر مدیر برنامه ریزی 

پاسخگو درکلیه موارد مربوط اموردفترقراردادها،اداره بحران وپدافند غیرعامل وایمنی، بهداشت وشورای عالی نظارت

ابوطالب عباسی

  رئیس اداره بحران،ایمنی ومحیط زیست

  33290416- 071


32290370- 071

  bohran(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه5 دفتر مدیربحران ایمنی محیط زیست 

پاسخگو در مباحث مدیریت بحران، پدافند غیر عامل وایمنی ومحیط زیست و مباحث مرتبط با ایمنی کارکنان

مریم کردوانی

 سرپرست اداره مالي

32275601 - 071

32275601 - 071

mali(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه4 دفتر مدیر مالی 

 پاسخگو در کلیه موارد مربوط به مالی

 علی کریمی

  مدير اداره پشتيباني و خدمات رفاهي

32290415 -071

32289019- 071

poshtibani(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه1 دفتر مدیرپشتیبانی 

پاسخگو در موارد مربوط به کالا و خدمات اداری و ماشین آلات 

 حسینعلی نورسته    

رئیس اداره حراست و امور محرمانه

32289024 - 071

32275600 - 071

-

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه3 دفتر مدیر حراست 

پاسخگويي در موارد مرتبط با حفاظت فيزيكي ، پرسنلي ،اسناد،IT وبرنامه ريزي

عبدالحسین نجفی

مدير امور شهرستانها

32289021 - 071

32289019- 071

shahrestan(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه8 دفتر مدیرامور شهرستان ها 

 پاسخگو در کلیه موارد مربوط به امور شهرستان ها - هماهنگی های شهرستانی

 

مسیح قاسمی فرد

رئیس دفتر امور قراردادها

32275604 - 071

32289019- 071

monaghesat(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه5 دفتر مدیرامور قراردادها 

 پاسخگو در کلیه موارد مربوط به قراردادهای شرکت

 

علي رمضاني

مدير اداره درآمد و خدمات مشتركين

32290416 - 071

32289019- 071

om(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر مدیرامور مشترکین 

  پاسخگو در موارد مربوط به حوزه خدمات مشتركين و درآمد و تعرفه ها و چاپ قبوض و فروش انشعابات

ابوذر غفاري

مدير اداره كنترل كيفي و امور آزمايشگاهي

32236253 - 071

071-32289019

qc(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه2 دفتر مدیر کنترل کیفی 

  پاسخگو در موارد مربوط به امور كنترل كيفي و آزمايشگاه هاي آب استان

غلامرضا مهرنوش

مدير اداره آب بدون درآمد و انرژي

32289022 - 071

-------

nrw(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه زیرزمین دفتر مدیردفترآب بدون درآمدوانرژی 

پاسخگودر تمامی مواردمرتبط با اداره آب بدون درآمد مواردمرتبط با بخش انرژي وتاسيسات پمپاژ و مواردمرتبط باتله متري وسامانه هاي كنترل 

ابراهیم محمدی کیش

مدير اداره نگهداري و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

32236254 - 071

071-32289019

eng(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه2دفتر مدیر نگهداری وبهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب 

پاسخگو در کلیه موارد مرتبط با نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

 محمد علي نژاد

مدير اداره حقوقي و رسيدگي به شكايات

32289020 - 071

------

hoghoghi(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه8 دفتر مدیر امور حقوقی ورسیدگی به شکایات 

پاسخگو در کلیه موارد حقوقی شرکت

 افراسیاب رستمی

مدير اداره روابط عمومي و آموزش همگاني

32289108- 071

32289108- 071

ravabet(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه2 دفتر مدیر روابط عمومی وآموزش همگانی 

پاسخگو در مباحث رسانه ها وخبرگزاریها و سایت های اطلاع رسانی و موارد مرتبط با روابط عمومی 

هدایت ا... ادب فرد

رئيس گروه تحقيقات و بهره وري

32289021

------

tahghighat(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه8دفتر مدیر اداره تحقیقات 

پاسخگو در کلیه موارد  مربوط به تحقیقات و مقالات و پژوهش های مرتبط با صنعت شرکت

حبيب ا... فلاح زاده

مدير اداره فن آوري اطلاعات

32290370- 071

------

it(at)abfar-fars.ir 

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه5 دفتر مدیر فن آوری اطلاعات 

پاسخگو در موارد مربوط به حوزه نرم افزار ها و سخت افزارهای شرکت و همچنین موضوعات مرتبط با شبکه وامنیت و  پورتال شرکت  

محمدحسین یوسفی

مدير اداره طرح و برنامه

32275616- 071

32289019- 071

tarh(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه6 دفتر میر طرح وبرنامه 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به بودجه (مصوب ، تخصیص و ....)

محسن ستاینده

مدير اداره نظارت

32290368- 071

32289019- 071

nezarat(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه6دفتر مدیر اداره نظارت 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به نظارت پروژه های عمرانی

جواد زارعی

مدير اداره مطالعات

32425692- 071

32289019- 071

motaleaat(at)abfar-fars.ir

شیراز،قبل از پلیس راه شیراز اصفهان ،اکبر آباد،اداره شماره 2،دفتر مدیر اداره مطالعات 

پاسخگو در کلیه موارد مربوط به مطالعات پروژه های عمرانی

سیده سمیرا هاشمی

مسئول دبيرخانه

32289019- 071

32289019- 071

info(at)abfar-fars.ir

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه3(همکف) دفتر دبیرخانه 

پاسخگو در موارد مرتبط با کلیه نامه های صادره و وارده  

محمدصادق بینازاده

رئیس اداره آمار و اطلاعات و جانشین معاونت برنامه ریزی

32290416- 071

32289019- 071

-

شیراز،بلوارجمهوری،جنب قلعه کریمخانی،شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس،کدپستی16313-71448،طبقه7 دفتر مدیر امور آمار واطلاعات 

پاسخگو در موارد مرتبط با آمارهای شرکت  نرم افزار طرح جامع آمار شرکت و هماهنگی درخصوص موارد مرتبط با معاونت برنامه ریزی 

IcT@abfar-fars.ir:پست الکترونیک نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : سرکار خانم درویش زاده تلفن تماس : 32290370-071
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 9901 بازدیدهای امروز: 2
   در ساعت  12:09:35 PM
1397/10/11
 :آخرین تاریخ بروز رسانی