بخشنامه های اختصاصی
بخشنامه های عمومی جستجوی بخشنامه های آرشیو شده
عنوان بخشنامهطبقه بندی موضوعینوع سندتاریخ بخشنامهمشاهده
 
صفحه قبلی صفحه بعدی
صفحه 1 از 2, رکورد 1 تا 10 از 11 رکورد
تعرفه های آب وخدمات دفع فاضلابخدمات مشترکینبخشنامه1397/02/09 مشاهده
شرح عملیات به روز رسانی پورتال شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارسفن آوری اطلاعات 1397/02/08 مشاهده
دستورالعمل جامع آمار آمار و فن آوري اطلاعاتدستور العمل1391/05/21 مشاهده
دستورالعمل تهيه رايانه و ارائه خدمات آمار و فن آوري اطلاعاتدستور العمل1391/05/21 مشاهده
دستورالعمل اجرايي روابط عمومي ديجيتالروابط عمومي و آموزش همگانيدستور العمل1385/01/01 مشاهده
اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان فارس حوزه مديريتاساسنامه1381/07/12 مشاهده
تعرفه هاي آّب و خدمات دفع فاضلاب بعد از هدفمندياداره درآمد و خدمات مشتركين  1389/09/28 مشاهده
آئين نامه نحوه تمركز آمارو اطلاعات در صنعت آب و فاضلاب كشوراداره آمار و فن آوري اطلاعاتآیین نامه1390/07/25 مشاهده
قانون محاسبات عموميمالي و ذيحسابي  1391/03/30 مشاهده
بخشنامه قانون كاراداري و منابع انساني بخشنامه1391/03/30 مشاهده
IcT@abfar-fars.ir:پست الکترونیک نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : سرکار خانم درویش زاده تلفن تماس : 32290370-071
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 7238 بازدیدهای امروز: 1
   در ساعت  11:18:09 AM
1397/6/8
 :آخرین تاریخ بروز رسانی