معرفي شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

 شرکت آب وفاضلاب روستايي استان فارس در فروردين ماه سال 1377  با هدف ایجاد تآسیسات تامین و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجادتاسیسات مرتبط با جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب،و بهره برداري از آنها در جهت خدمت رساني به روستاييان، در حوزه عمل شرکت(کل  روستاهاي استان فارس ) تشکیل شد. شرکت آب و فاضلاب روستايي استان فارس از همان ابتدا با توجه به مقوله بهبود مدیریت و ارتقا سیستم های مدیریتی و نیز توجه به سرمایه منابع انسانی و اکنون نيز در مسیر بهبود مستمر، علی رغم مواجه شدن با چالشهای جدی در زمینه های اقتصادی، و  وسعت حوزه خدماتی،  یکی از دستگاههای موفق در زمینه ارائه خدمات به مردم شریـف استـان فارس می باشد. این شرکت در حال حاضر  تعداد  2312 روستا را  با جمعیتی بيش از 1299833 نفر تحت پوشش داشته و  بيش از 84.76 درصد از جمعيت روستايي فارس از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردارند. همچنين  تأمين آب شرب مورد نیاز بالغ بر  424543 مشترک آب  را از طریق 971 حلقه چاه، چشمه و قنات ،خرید آب و رودخانه،همچنین  7365 کیلومتر خط انتقال و 12444
کیلومتر شبکه توزیع برعهده دارد. عمليات اجرايي  70.45  كيلومتر طول شبكه جمع‌آوري فاضلاب و  خط انتقال  به پايان رسيده و مطالعه تصفيه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب نيز در 5 روستا به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آنها به زودی شروع می گردد.

تاريخچه شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارسشرکت آب و فاضلاب استان فارس(سهامی خاص) در چارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب درتاریخ 77/01/01  تاسيس گرديد. و ابتدای سال 1377 رسماٌ آغاز به کار نموده است .كه با مصوبه 81/04/02 هياٌت وزيران،كليه وظايف و اختيارات،نيروي انساني ،امكانات و تعهدات و اعتبارات مربوط به اين شركت از وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت نيرو منتقل گرديد.درحال حاضر اين شركت با محدوده عملكرد کليه روستاهاي استان فعالیت نموده ودارای 29 امور آب وفاضلاب در مراکز شهرستان ها ی استان می باشد. شرکت آب و فاضلاب روستايي استان فارس از همان ابتدا با توجه به مقوله بهبود مدیریت و ارتقاء سیستم های مدیریتی و نیز توجه به سرمایه منابع انسانی و اکنون در مسیر بهبود مستمر یکی از دستگاههای فعال در زمینه ارائه خدمات به مردم شریف روستاهاي استان فارس می باشد.

شرح وظایف کلی شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس
وظایف کلی شرکت را می توان به طور خلاصه در محورهای زیر در نظر گرفت :

* بهبود شبكه هاي آبرساني: شامل تامين اعتبار مورد نياز،تامين آب مورد نياز روستاها از منابع پايدار مانند سدها،تعویض شبکه های فرسوده  در سطح روستاها وشهرهاي   شهرستان وبازسازي  انشعابات مربوطه،تعويض خطوط انتقال فرسوده پروژه هاي  تحت پوشش،احداث و توسعه  شبکه و خطوط انتقال آب  در روستاهاي فاقد وراكد ونقص كلي،احداث  وتوسعه مخازن ذخيره آب،نصب تله متري  جهت مجتمع ها ي تحت پوشش آبفا روستايي  ،نصب كنتور بر روي چاهها و مخازن جديد الاحداث،كاليبراسيون كنتور منابع توليد.
 
* توسعه تكنولوژي و IT: با برنامه ريزي ، هدايت و نظارت ، تدوين دستور العمل ها ،استفاده از قوانين و مقررات مربوطه ، برنامه ريزي در توسعه فناوري و ارائه خدمات فني و مهندسي، در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي در اختيار جامعه قراردهد.
 
* توسعه منابع انساني: با تكيه بر ويژگي هاي ممتازي نظير مديريت كارآمد، توان فني و تخصصي ، تحقيقات علمي و كاربردي ، منابع انساني كارآمد به عنوان سر مايه هاي بنيادين و استفاده از فناوري هاي پيشرفته و مناسب،  بر آن است تا كيفيت عرضه خدمات مربوطه را ارتقاء دهد.


چشم انداز شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارسچشم انداز و برنامه هاي مدون آتي شركت آب و فاضلاب روستايي فارس بر آن است با بهره گيري از منابع انساني كار آمد ،توسعه تحقيقات كاربردي، فناوري پيشرفته ، دارا بودن ساختار اداري و مديريتي اثر بخش ، به عنوان كارآمد ترين شركت آب و فاضلاب روستايي عمل نمايد،تا مردم روستاهاي استان فا رس در حد استاندارد هاي ملي و بين المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع آوري ، انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته و شركت در حوزه حفاظت از منابع آب ،كمك به حفظ محيط زيست ، تامين بهداشت عمومي مردم به عنوان شركتي پيشرو شناخته شود.  


مهمترین فعالیت های شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس
1- مطالعه واجرای طرحهای ايجاد وتوسعه تاسيسات مربوط به تامين، انتقال وتوزيع آب آشاميدنی و بهداشتی  روستاها
2- مطالعه واجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها ( اعم از جمع آوری،  انتقال و تصفیه )
 3-  نگهداری و بهره برداری ازتاسيسات مرتبط با آب آشاميدنی و بهداشتی روستاها  نظيرچاهها،آبگیرها، تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههای پمپاژ،  خطوط انتقال،  سیستمهای کنترل وشبکه های توزیع
 4- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه
 5- مرمت، بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها  
6- تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب در چها رچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو  
7- بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذاشته می شود 
 8- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع  قانونی ذی ربط  
9- خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی،  اجرایی،  بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات 
 10- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش  غیر دولتی در امور آب وفاضلاب روستایی 
 11- همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت 
12- انجام هر گونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
 
خلاصه شرح  فعالیت های معاونت ها :

* معاونت نظارت بر بهره برداري :
 گرد آوري آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداري از شبكه و سرويس و نگهداري از تاسيسات مربوط و ارائه گزارشات آماري و تحليلي و ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به وضعيت کمی و كيفي آب آشاميدني و دفع فاضلاب روستاها،تهیه دستور العملهای مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب،تهيه و تدوين طرحها و برنامه هاي مربوط به بهره برداري از شبكه هاي آب و فاضلاب روستايي و استفاده بهينه از تاسيسات در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب،تهيه و تنظيم و پيشنهاد دستور العمل هاي اجرايي طرحها و برنامه هاي مصوب و...

*معاونت طرح و توسعه :
همكاري در انجام مـطالعات مربوط به جـمعيت، امور اجتـماعي و اقـتصادي از نقطه نظر شناسايي و تأمين منابع آب وارائه گزارشات لازم ،گرد آوري آمار و اطلاعات منابع آب روستايي و اقداماتي كه در جهت توسعه تأسيسات و ظرفيت هاي آب و فاضلاب و بهره برداري از آن صورت گرفته و تجزيه و تحليل آن،پيگيري امور مربوط به اخذ پروانه بهره برداري از منابع آب در سطح استان براي تأمين روستاهاي تابعه ،تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان وبلند مـدت توسعه درجهت تامين و استفاده بهينه از منـابع آب در چارچوب سياست ها ، خط مشي ها و برنامه هاي كلي ابلاغی و...
  
*معاونت پشتيباني و منابع انساني :
 آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله،برنامه ريزي توسعه منابع انساني ، تحليل وضعيت موجود و تعيين نيازمنديها و بهبود تركيب نيروي انساني،نظارت بر اجراء کلیه قوانین و مقررات و دستور العملهای ذیربط اداری ومالی،ايجاد و استقرار سيستم هاي مناسب اداری و مالي در سطح شركت،اجراي ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و... 

* معاونت برنامه برنامه ريزي:
انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستها،تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه ای ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت ،بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری،انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود،طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز،ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت،ترویج مکانیزاسیون سیستمها،تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی و...

اهداف و برنامه هاي كلان شركت :

-دسترسي و برخورداري 100 درصد جمعيت روستايي به آب شرب و بهداشتي .
-تحت پوشش قرار دادن 100 درصد جمعيت روستايي داراي شبكه آب شرب و بهداشتي .
-دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسيسات تأمين ، انتقال و توزيع.

-دستيابي به فن آوري پيشرفته و روزآمد براي نيل به بهره وري مطلوب از تاسيسات آب و فاضلاب . 
-ايجاد بستر و زمينه مناسب براي تنوع بخشي به روشهاي توزيع آب ( گسترش سيستم آب بسته بندي شده و ايجاد سامانه هاي دو شبكه اي در مناطق با محدوديت آب و استقرار دستگاه هاي آب شيرين كن و لامپ هاي
u.v). 
 - ارتقاي شاخص كنترل كيفي آب از طريق افزايش مطلوبيت نمونه هاي ميكروبي تا 99.5 درصد و افزايش پايش عوامل شيميايي آب تا 100 درصد.

-تجمیع شبکه های آب شرب روستایی استان در قالب مجتمع های بزرگ آبرسانی . 
-شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی مرتبط با صنعت آب وفاضلاب موجود در استان
-استقرار
 سیستم مديريت كيفيت در شركت آب و فاضلاب روستايي .

-پردازش ،تجزیه ،تحليل و مديريت اطلاعات شركت آبفا روستايي فارس در محيط هاي GIS.

-تدوين برنامه ی جامع و مستمر ارتقاء شغلي كاركنان به منظور حفظ نيروي انساني كارآمد و ارتقاء آن.

-اجراي طرح معاينه عمومي سلامت تمامي كاركنان در هر سال به منظور ارتقاء سلامت كاركنان. 

-ارتقاء کمی و کيفي سطح خدمات درماني و رفاهي كاركنان و بازنشستگان.
  -کاهش مطالبات راکد سنواتی. 

-حداقل رساندن موارد کنتورخراب. 
-به صفررسانیدن انشعابات غیر مجاز.  
-استفاده از حداکثر ظرفیت خیرین آبرسان جهت مشارکت در اجرای پروژه های آبرسانی روستایی .
-دستیابی به نظام اداری پویا ، شفاف و قانونمند و دارای ساختار درآمد - هزینه ای پایدار و کارآمد .

 خط مشی


ماموریت شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس ، عهده دار تامين نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي و همچنين جمع آوري ، انتقال ، تصفيه فاضلاب ، استفاده مجدد و يا دفع بهداشتي پساب در مناطق روستايي استان فارس مي باشد. و با برنامه ريزي ، هدايت و نظارت ، تدوين دستور العمل ها ،استفاده از قوانين و مقررات مربوطه ، برنامه ريزي در توسعه فناوري و ارائه خدمات فني و مهندسي، در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي در اختيار جامعه قراردهد و با اعمال مديريت تقاضا در جهت بهبود الگوي مصرف آب فرهنگ سازي نماید. و با تكيه بر ويژگي هاي ممتازي نظير مديريت كارآمد، توان فني و تخصصي ، تحقيقات علمي و كاربردي ، منابع انساني كارآمد به عنوان سر مايه هاي بنيادين و استفاده از فناوري هاي پيشرفته و مناسب، بر آن است تا كيفيت عرضه خدمات مربوطه را ارتقاء دهد و حقوق ذينفعان را رعايت و به حفظ محيط زيست كمكمي نماید.

امور شهرستان های شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس
شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس دارای 29 امور در شهرستان های مختلف استان می باشد .که اهم فعالیت ها و خدمات این امور به شرح زیر می باشد .
فراگیر نمودن خدمات آب شرب و بهداشتی در حوزه تحت پوشش
جلوگیری از آلوده شدن شبکه ها و تاسیسات آب پذیرش مشترکین جدید
پاسخگویی به مشکلات مشترکین کنتور خوانی و صدور قبوض خدمات آب بها
 پیگیری وصول مطالبات
 شناسایی و کنترل انشعابات غیر مجاز
برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری شبکه ها و تاسیسات
 تمامی این امور به صورت متمرکز تحت نظر واحد امور شهرستان ها در مرکز استان می باشد .که این واحد وظیفه ایجاد حداکثر سهولت در ارتباط بین امورات شهرستان و مرکز استان و رفع مشکلات فی مابین و تحویل و تحول مدیران را به عهده دارد.

استراتژي هاي شركت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 
    
افزايش در آمد با اجراي صحيح پروژه هاي تامين آب و جمع آوري دفع فاضلاب
بهره گیری از کلیه شیوه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان    
بهبودکنترل و نظارت در سیستمهای مدیریتی و عملیاتی با استفاده از فن آوری جدیدی در راستای دستیابی به وضعیت اصلاح الگوی مصرف و...    
حفظ جایگاه و منزلت شرکت در اذهان با اجرای پروژه های مختلف با کیفیت 
ارتقاءمستمر کیفیت عرضه خدمات به مشترکین با رعایت استاندارد کیفی در اجرای پروژها   
رعایت استانداردهای کیفی در اجرای پروژه ها و خدمات آبرسانی و برقراری نظامهای بازرسی فنی جهت استفاده صحیح از اعتبارات  
بهره گيري از عامل صرفه جويي درمنابع موجود. 


کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 14505 بازدیدهای امروز: 4
IcT@abfar-fars.ir:پست الکترونیک نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : سرکار خانم درویش زاده تلفن تماس : 32290370-071